همکاری با آرتی کالا

مجموعه آرتی کالا جهت تکمیل کادر خود به تعدادی همکار در زمینه های زیر نیازمند است . از افرادی که توانایی همکاری در زمینه های اعلام شده را دارند تقاضا میشود که فرم زیر را تکمیل کنند تا در صورت تایید همکاران ما از مجموعه جهت تکمیل صحبت ها ، با شما تماس بگیرند. 

با تشکر 

منابع انسانی آرتی کالا

فرم درخواست همکاری و ارسال رزومه