ماشین کنترلی WLtoys 18428

همیشه همه ی افراد از اینکه بتوانند وسایل را بوسیله کنترل هدایت کنند . هدایت ماشین کنترلی که بتواند از موانع سخت عبور کند و در زوایایی که هر ماشین کنترلی نمی تواند حرکت کند ، حرکت کند لذت بسیار بالایی دارد. اگر شما هم علاقه به داشتن ماشین کنترلی که قابلیت های بالا و توانایی های بالایی داشته باشد صفحه را درست باز کردید و این گزینه قطعا رضایت شما را جلب خواهد کرد.

ناموجود


تصویر ماشین کنترلی wl toys 18428
ماشین کنترلی WLtoys 18428

ناموجود