ویترای 6 رنگ ورسای

ویترای 6 رنگ ورسای  یکی از زیباترین رنگ‌ها برای نقاشی روی شیشه و سطوح کریستال و شفاف می باشد . برای طراحی بر روی شیشه مناسب است .

ناموجود


تصویر ویترای 6 رنگ ورسای
ویترای 6 رنگ ورسای

ناموجود