لگو شخصیت سوپرمن

لگو سوپرمن یکی از شخصیت های لگو سوپر هیرو می باشد که دارای شخصیت سوپرمن می باشد. مشخصات آن را در ادامه می توانید مشاهده نمایید.

ناموجود


لگو سوپرمن superman lego of Super Heroes
لگو شخصیت سوپرمن

ناموجود