روبیک اسکیوب مدل yj8328

روبیک اسکیوب یک روبیک مکعبی است که هر وجه آن شامل 5 شکل ( یک مربع به همراه 4 مثلث ) است.

ناموجود


تصویر روبیک اسکیوب مدل yj8328
روبیک اسکیوب مدل yj8328

ناموجود