بازی فکری فتوسنتز | بازیمن

(دیدگاه 2 کاربر)

330,000 تومان

در بازی فتوسنتز هدف افزایش رشد دخت است که در مدت زمان چرخش خورشید برای 3 مرتبه به دور صفحه بازی است . هر بار که خورشید به موقعیت اولش برگردد ، یک راند بازی انجام شده است . هر راند بازی دو مرحله دارد: 1: فتوسنتز 2: مرحله چرخه حیات

تصویر بازی فکری فتوسنتز | بازیمن
بازی فکری فتوسنتز | بازیمن

330,000 تومان

شما با خرید این محصول 6 امتیازدریافت می کنید