پازل مکعبی کوپ چین

یکی از بهترین وسایل آموزشی جهت افزایش : دقت و حافظه ، بالا بردن تصویر سازی ذهنی ، شکل گیری و آشنایی کودک با تصاویر و حیوانات

در انبار موجود نمی باشد