منگنه کانگرو کوچک | no.10

منگنه کانگورو کوچک | no.10 یک منگنه کوچک اس که ظرفیت 50 سوزن را دارد و مناسب برای کار های اداری است

 

ناموجود


تصویر منگنه کانگرو کوچک | no.10
منگنه کانگرو کوچک | no.10

ناموجود