ماشین فلزی کوپه مدل LINCOLN-CONTINTAL MARK II COUPE 1956

ماشین فلزی کوپه مدل 20078 نمونه ای آنتیک و نوستاژیک از مدل ماشین های کلاسیک است . این نمونه ماشین فلزی در ابعادی بزرگ که در مقیاس 1/18 نمونه اصلی خود می باشد تولید شده است . در این مدل ماشین فلزی درهها باز و بسته می شوند. جنس این ماشین ها از فلز عالی  قالب گیری شده است . از نظر ظاهری با نمونه واقعی دقیقا مشابه می باشد .

ناموجود


ماشین فلزی کوپه مدل LINCOLN-CONTINTAL MARK II COUPE 1956

ناموجود