ماشین فلزی کوپه مدل OLDSMOBILE-STARFIRE COUPE1962

ماشین فلزی کوپه مدل 20208 مدلی نوستاژی و آنتیک از نمونه ماشین های کلاسیک می باشد . این ماشین فلزی کلکسیونی با ابعاد بزرگ برابر مقیاس 1/18 تولید شده است . جنس این ماشین از فلز عالی قالب گیری شده است . کیفیت رنگی مشابه نمونه اصلی و براق است . از نظر ظاهری با نمونه اصلی آن کاملا مشابه است .

ناموجود


تصویر ماشین فلزی کوپه مدل OLDSMOBILE-STARFIRE COUPE1962
ماشین فلزی کوپه مدل OLDSMOBILE-STARFIRE COUPE1962

ناموجود