ماشین فلزی فراری پلیس مدل 3320

ماشین فلزی فراری مدل 3320 دارای کیفیت بالایی است. این ماشین برگرفته از نمونه‌ی اصلی است و دارای شباهت‌های زیادی با ماشین‌های Racing است.


تصویر ماشین فلزی فراری مدل 3320
ماشین فلزی فراری پلیس مدل 3320
Select options