لگو ماشین جنگی 193 قطعه جی استار

لگو های جی استار بازی های سرگرم کننده ای هستند که کودکان و نوجوانان با سرهم کردن قطعات و بعد از آن بدست آوردن شخصیتی یا وسیله ای که بوسیله قطعات بدست آوردند لذت می برند.

 این لگو جی استار دارای 193 قطعه می باشد.

ناموجود


لگو ماشین جنگی جی استار
لگو ماشین جنگی 193 قطعه جی استار

ناموجود