لگو قهرمان هیرو (شخصیت ایکس من) – Heroes Assemble

لگو های قهرمان هیرو، بازی سرگرم کننده برای کودکان بالای شش سال می باشد. کودکان می توانند با استفاده از این لگو ها می توانند شخصیت قهرمانان را تولید و بعد از آن با آنها بازی نمایند.

این محصول لگو قهمان هیرو از شخصیت ایکس من می باشد و سایر شخصیت های موجود به شرح زیر می باشد

ایکس من

مرد عنکبوتی

مرد آهنی

بت من

کاپتان آمریکایی

سوپر من

هالک

تور

ناموجود


لگو قهرمان
لگو قهرمان هیرو (شخصیت ایکس من) – Heroes Assemble

ناموجود