لگو تیمارستان آرخام مدل LEPIN 07044 Batman Arkham Asylum Breakout

لگو تیمارستان آرخام مدل LEPIN 07044 Batman Arkham Asylum Breakout با داشتن 1685 قطعه یکی از لگو های بزرگ و جذاب از طرح های لگو بتمن می باشد. این لگو دارای 8 مینی فیگور بسیار جذاب میباشد. قطعا کیفیت برند Lepin برای تمامی افراد نیازی به گفتن ندارد که کیفیتی بسیار بالا دارد و قطعا از سرهم کردن قطعات این لگو لذت خواهید برد.

تصویر ویژگی های لگو تیمارستان آرخام مدل LEPIN 07044 Batman Arkham Asylum Breakout تصویر ویژگی های لگو تیمارستان آرخام مدل LEPIN 07044 Batman Arkham Asylum Breakout تصویر ویژگی های لگو تیمارستان آرخام مدل LEPIN 07044 Batman Arkham Asylum Breakout تصویر ویژگی های لگو تیمارستان آرخام مدل LEPIN 07044 Batman Arkham Asylum Breakout تصویر ویژگی های لگو تیمارستان آرخام مدل LEPIN 07044 Batman Arkham Asylum Breakout تصویر ویژگی های لگو تیمارستان آرخام مدل LEPIN 07044 Batman Arkham Asylum Breakout

ناموجود


تصویر لگو تیمارستان آرخام مدل LEPIN 07044 Batman Arkham Asylum Breakout
لگو تیمارستان آرخام مدل LEPIN 07044 Batman Arkham Asylum Breakout

ناموجود