عروسک سوزی پزشک

قطعا عروسک یکی از همبازی های همیشگی دختران می باشد و دختران با بازی با عروسک های مختلف لذت می برند. عروسک های سوزی با طرح و شخصیت های متنوعی که دارد می تواند بسیار موثر در بازی های کودکان ما باشد. عروسک سوزی پزشک با شخصیتی جالب و با کیفیت بسیار خوب می تواند گزینه خوبی برای خرید باشد

ناموجود


تصویر عروسک سوزی پزشک
عروسک سوزی پزشک

ناموجود