ساختنی مگامیل 67 قطعه طرح میز و صندلی

ساختنی مگامیل 45 قطعه طرح تاب یکی از ساختنی‌های جدید است که با وجود شیار هایی روی میله قابلیت چفت و بست شدن پیدا کرده و زیبایی خاصی نیز اجاد کرده است.

آیا اماده ساختن جیز های شگفت انگیز هستید ؟

ناموجود


تصویر ساختنی مگامیل 67 قطعه طرح میز و صندلی
ساختنی مگامیل 67 قطعه طرح میز و صندلی

ناموجود