راز مومیایی Mummy Mystery

کاشفان حرفه ای، در سرزمین پر رمز و راز مصر باستان با کمک نقشه ها و نشانه های قدیمی، می توانند به سمت گنجینه های بسیاری راهنمایی شوند که البته خطرات زیادی هم بر سر راهشان است. مثل گم شدن در کویر.

با کاشفان و باستان شناسان همراه شوید و در مسیریابی به آن ها کمک کنید.

ناموجود


راز مومیایی Mummy Mystery

ناموجود