بازی فکری دومینو 110 قطعه چوبی

بازی فکری دومینو

بازی دومینو شامل ساختن زنجیره‌ای از دومینو­هاست و با چیدن مستطیل‌های کوچکی که کنار هم قرار می‌گیرد شروع می‌شود و وقتی یکی از آن­‌ها بیفتد، به صورت زنجیروار بقیه قطعات هم می‌افتند. همچنین با قطعات دومینو می‌توان اشکال تعادلی بسیاری ساخت.

ناموجود


بازی فکری دومینو
بازی فکری دومینو 110 قطعه چوبی

ناموجود