بازی فکری The Resistance

 

امپراتوری باید سقوط کند! با ضربه زدن به نقاط حساس امپراتوری، تلاش می‌کنیم آنان را شکست و مردم‌مان را آزاد کنیم! می‌دانیم که جاسوس‌ها در بین ما رخنه کرده‌اند؛ باید آن‌ها را شناسایی کنیم! در طول پنج شب، ما سرنوشت خویش را از نو شکل می‌دهیم یا در این راه می‌میریم

ناموجود


بازی فکری The Resistance
بازی فکری The Resistance

ناموجود