بازی فکری LORDS OF VEGAS

رقابت بی‌وقفه‌ی کلوپ‌های تفریحی در «نِوادا سیتی»…
مکانیزم‌های این بردگیم استراتژی شلوغ و پُرهیجان، «نفوذ در منطقه»، «تاس‌اندازی»، «چیدمان کاشی» و «داد و ستد» است.

ناموجود


LORDS OF VEGAS
بازی فکری LORDS OF VEGAS

ناموجود