بازی فکری مونوپولی دراگون

بازی فکری مونوپولی دراگون یک بازی رومیزی جذاب که برگرفته از مونوپولی اصلی است. این بازی برای 2 الی 4 نفر و برای +8 سال و زمان بازی برای یک دور حدود 40 دقیقه است.

ناموجود


تصویر بازی فکری مونوپولی دراگون
بازی فکری مونوپولی دراگون

ناموجود