بازی فکری الفبا

(دیدگاه 1 کاربر)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

بازی فکری الفبا
آموزش کتاب بخوانیم و بنویسیم فارسی اول دبستان در قالب یک بازی جذاب آموزشی
روش بازی :
در این بازی کودکان عزیز با استفاده از کارتهای حروف باید کلمات مناسبی را بسازند. به این صورت که ابتدا کارت های تصاویر راا در جایگاه خود در جعبه بازی قرار داده و با توجه به اشکال روی کارتها و با استفاده از کارتهای حروف؛ کلمه مورد نظر ساخته می شود. دقت کنید که کلمات آموزشی در این بازی همان کلمات کتاب اول دبستان(بخوانیم و بنویسیم) می باشد و باید ترتیب درس ها مطابق با کتاب درسی رعایت شود، بعد از نوشتن هر کارت می توانید کلمه کارت بعدی را بسازید. در این مجموعه بچه ها با کلمات کلاس اول دبستان آشنا خواهند شد.
مناسب برای اول دبستان 77 سال

بازی فکری الفبا
بازی فکری الفبا