کیت آموزشی

کیت آموزشی شامل انواع مختلف الکترونیک ، خورشیدی و… می باشند که دارای اشکال گوناگون به صورت رباتیک ، تبدیل شونده ، دایناسور یا شکل های دیگر تولید میشوند و میتوان پس از مونتاژ قطعات از آن استفاده کرد.

کیت آموزشی جهت تقویت مهارت ها در تمام سنین کاربرد دارد و آموزش موضوع تبدیل انرژی را تسهیل کرده است.