نمایش 1–12 از 207 نتیجه

بازی آموزشی بر اساس مهارت شامل بازی‌ها و وسایل لازم برای معلم و مربیان و برای والدین و دانش‌آموزان می‌باشد.
این وسایل شامل بازی‌های آموزشی و کمک آموزشی جهت تقویت دروس مختلف و ایجاد شور و انگیزه درسی برای دانش آموزان می‌باشد.

انواع بازی‌های آموزشی و تقویت درسی برای کودکان :

یکی از درس‌هایی که برای کودکان سخت تلقی می‌شود درس ریاضی و علوم است و مجموعه ما وسایل کمک آموزشی و بازی هایی را برای این دروس موجود دارد که نه تنها درس را برای کودک لذت بخش می‌کند برای یادگیری سریع تر و بهتر صورت می‌گیرد.