نمایش 1–15 از 205 نتیجه

%15-
%4-
۶۵۰,۰۰۰ تومان
%25-
۲۸۳,۰۰۰ تومان
%24-
۲۲۵,۰۰۰ تومان
%23-
۱۶۹,۰۰۰ تومان
%19-
۳۰۵,۰۰۰ تومان
%20-
۲۰۹,۰۰۰ تومان

بازی آموزشی بر اساس مهارت شامل بازی‌ها و وسایل لازم برای معلم و مربیان و برای والدین و دانش‌آموزان می‌باشد.
این وسایل شامل بازی‌های آموزشی و کمک آموزشی جهت تقویت دروس مختلف و ایجاد شور و انگیزه درسی برای دانش آموزان می‌باشد.

انواع بازی‌های آموزشی و تقویت درسی برای کودکان :

یکی از درس‌هایی که برای کودکان سخت تلقی می‌شود درس ریاضی و علوم است و مجموعه ما وسایل کمک آموزشی و بازی هایی را برای این دروس موجود دارد که نه تنها درس را برای کودک لذت بخش می‌کند برای یادگیری سریع تر و بهتر صورت می‌گیرد.