بازی فکری آفتاب پرست ( Coloretto )

۸۰,۰۰۰ تومان

بازی کالرتو یک بازی کارتی سریع است که برای همه اعضای خانواده تولید شده و همانطور که از نام بازی پیداست باید همانند یک آفتاب پرست عمل کنیم و دائما رنگ عوض کنیم.

تصویر بازی فکری آفتاب پرست ( Coloretto )
بازی فکری آفتاب پرست ( Coloretto )