کتاب وحشت در هراس خانه اثر آر. ال . استاین

مجموعه«ترس و لرز» واقعاً پشت خواننده را می‌لرزاند. در هر یک از داستان‌های این مجموعه، با چند دختر و پسر کنجکاو و شجاع آشنا می‌شوید و پابه پای آنها ماجراهای ترسناکی را پشت سر می‌گذارید.

 

 

ناموجود


تصویر کتاب وحشت در هراس خانه اثر آر. ال . استاین
کتاب وحشت در هراس خانه اثر آر. ال . استاین

ناموجود