کتاب مشاهیر علم | آشنایی با ماری کوری

کتاب مشاهیر علم | آشنایی با ماری کوری از انتشارات ذکر است که برای آشنایی مشاهیر علمی توسط جان و مری گریبین نوشته و توسط پریسا همایون روز ترجمه شده است

در انبار موجود نمی باشد


دسته: