نتایج جستجو برای:

منگنه کانکس مدل HD-1213

" منگنه کانکس مدل HD-1213 " این منگنه مناسب برای منگنه زدن تعداد 20 الی 160 برگه گرم 80 می باشد. این دستگاه دارای بدنه فلزی می باشد و همچنین دارای قفل جهت جلوگیری از چرخش می باشد. بیشتر بخوانید

منگنه کانکس مدل FL-12L20

" منگنه کانکس مدل FL-12L20 " این منگنه مناسب برای منگنه زدن تعداد 20 الی 200 برگه گرم 80 می باشد. این دستگاه دارای بدنه فلزی می باشد و همچنین دارای قفل جهت جلوگیری از چرخش می باشد. قابلیت استفاده از سوزن 23/6 و 23/17 دارد. بیشتر بخوانید

منگنه سی بی اس مدل JM-200

" منگنه سی بی اس مدل JM-200 " این منگنه مناسب برای منگنه زدن تعداد 20 الی 200 برگه گرم 80 می باشد. به جهت جلوگیری از لغزش این منگنه دارای پایه پلاستیکی می باشد که در حین انجام عملیات لغزش ایجاد نشود و براحتی بتوان منگنه زد. سوزن های مناسب منگنه سی بی اس ... بیشتر بخوانید

کتاب چرا و چگونه 1 ، جانوران چگونه می بینند و می شنوند ،اثر ویتوس.ب.دروشر

کتاب «چرا و چگونه 1» اثر «ویتوس.ب.دروشر» است. این کتاب را «بهروز بیضایی» ترجمه کرده است. در این مورد آمده است: «جانوران، موجودات زنده پُریاخته و یوکاریوتی هستند. ... بیشتر بخوانید

کتاب حواستو جمع کن 2، مفاهیم کاربردی

 کتاب " کتاب حواستو جمع کن 2، مفاهیم کاربردی " به کوشش «فهیمه سیدناصری» تدوین شده است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «مجموعه حواستو جمع کن به توضیح آن دسته از فعالیت‌های آم ... بیشتر بخوانید

کتاب حواستو جمع کن 6 ، شناخت اعداد 1 تا 5

 کتاب " کتاب حواستو جمع کن 6 ، شناخت اعداد 1 تا 5 " به کوشش «فهیمه سیدناصری» تدوین شده است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «مجموعه حواستو جمع کن به توضیح آن دسته از فعالیت‌ه ... بیشتر بخوانید

کتاب حواستو جمع کن 7، شناخت اعداد 5 تا 9

 کتاب " کتاب حواستو جمع کن 7، شناخت اعداد 5 تا 9 " به کوشش «فهیمه سیدناصری» تدوین شده است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «مجموعه حواستو جمع کن به توضیح آن دسته از فعالیت‌ها ... بیشتر بخوانید

کتاب حواستو جمع کن 5، شناخت و طبقه بندی جانوران

 کتاب " کتاب حواستو جمع کن 5، شناخت و طبقه بندی جانوران " به کوشش «فهیمه سیدناصری» تدوین شده است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «مجموعه حواستو جمع کن به توضیح آن دسته از فع ... بیشتر بخوانید

کتاب حواستو جمع کن 4، مفاهیم متضاد

 کتاب " کتاب حواستو جمع کن 4، مفاهیم متضاد " به کوشش «فهیمه سیدناصری» تدوین شده است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «مجموعه حواستو جمع کن به توضیح آن دسته از فعالیت‌های آموز ... بیشتر بخوانید

کتاب حواستو جمع کن 3، تفاوت و شباهت

 کتاب " کتاب حواستو جمع کن 3، تفاوت و شباهت " به کوشش «فهیمه سیدناصری» تدوین شده است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «مجموعه حواستو جمع کن به توضیح آن دسته از فعالیت‌های آمو ... بیشتر بخوانید